عماد طب سعدی گستر

فعالیت : شرکت مدیریت : رضا حسنی سعدی آدرس : کرمان – بلوار فردوسی.ابتدای خیابان وحشی بافقی.به سمت چهارراه طهماسب آباد.بعد از ساختمان آل دیجیتال.ساختان فردوسی.طبقه ی سوم.واحد هشتم