تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی فومن

نوع فعالیت : واحد صنفی تجهیزات پزشکی مدیریت : سامان فومن اجرلو آدرس : اردبیل – مشکين شهر – خیابان خیام – ساختمان شمس – تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی فومن

تجهیزات دندانپزشکی دانش پژوه

نوع فعالیت : واحد صنفی تجهیزات پزشکی مدیریت : ادریس جهانگیری آدرس : اردبیل – اردبيل – اردبیل شهرستان اردبیل بخش مرکزی اوچ دکان خیابان مدرس خیابان بنام محمدعلی زاده ساختمان صدرا طبقه اول

تجهیزات دندانپزشکی نقی زاده

نوع فعالیت : واحد صنفی تجهیزات پزشکی مدیریت : نصرت نقی زاده اردبیلی آدرس : اردبیل – اردبيل – اردبیل_خیابان امام بازار امام حسین (ع) طبقه اول پلاک ۱۱