لوازم آزمایشگاهی تشخیص پارسیان

نوع فعالیت : صنفی مدیریت : احسان یوسفی اوروند محل فعالیت : استان اصفهان – اصفهان – اصفهان – خیابان طیب – خیابان میرداماد – بعداز چهارراه زاهد – مجتمع خورشید – طبقه دوم – واحد 4

لوازم پزشکی تسکین

نوع فعالیت : صنفی مدیریت : مهدی فاضل محل فعالیت : استان اصفهان – اصفهان – اصفهان – چهاراره فلسطین – ابتدای خ فردوسی – روبروی داروخانه دکترالیاسی – ساختمان نوید- طبقه 3 – واحد 302