کیان سامان پژوه مدیسا

نوع فعالیت : شرکت توزیع کننده محصولات پزشکی مدیریت : مجید مستاجران محل فعالیت :استان اصفهان – اصفهان – اصفهان، خیابان وحید، خیابان خاقانی، کوچه 35(اسفندیاری)، پلاک 85

کیمیا بهبود آسیا

نوع فعالیت : شرکت توزیع کننده محصولات پزشکی مدیریت : محمد امین حاجی احمدی محل فعالیت :استان اصفهان – اصفهان – خیابان شریف واقفی بعد از چهارراه ابولحسن جنب داروخانه دکتر بهشتی طبقه اول شرکت یاس ژن

کیمیا تجهیز میرداماد

نوع فعالیت : شرکت توزیع کننده محصولات پزشکی مدیریت : فائزه عنایتی محل فعالیت :استان اصفهان – اصفهان – اصفهان خیابان لاله خیابان طبیب اصفهانی روبروی حانه شهروند

هامون تجهیز آپادانا

نوع فعالیت : شرکت توزیع کننده محصولات پزشکی مدیریت : حسام ترکیان ولاشانی محل فعالیت :استان اصفهان – اصفهان – خیابان طیب روبروی ارگ جهان نما،کوچه سرلت ساختمان متین طبقه سوم واحد 6